Duyurular
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 77 Girişliler, 35. Yıl Buluşması (21 September 10:38)
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik İle İlgili Sorular Hakkında (30 April 10:00)

40. DÖNEM TEB MERKEZ HEYETİ

 

 
Ecz. Erdoğan Çolak
Başkan
Özgeçmişi


  

 

 

 
Ecz. Sinan Usta    
II.Başkan
Özgeçmişi
 
Ecz. Arman Üney    
Genel Sekreter
Özgeçmişi
 
Ecz. M. İbrahim Özkol
Sayman
Özgeçmişi

 

 
Ecz. Ümran Pelenkoğlu        
Üye
Özgeçmişi
Dr. Ecz. Harun Kızılay  
Üye

Özgeçmişi

 
Ecz.Esin Demirtok İyiel
Üye
Özgeçmişi

 

 
Ecz.Kubilay Aydın
Özgeçmişi
 
Ecz. M. Emin Beyaz
Üye
Özgeçmişi
 
Ecz.Cem Mercül
Üye
Özgeçmişi

  

 

Ecz.Kerem Zabun
Üye 
Özgeçmişi