Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü ile Görüşme

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü ile Görüşme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, II. Başkanı Ecz. Sinan Usta, Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ve ilgili TEB profesyonellerinden oluşan Heyet, 22 Kasım 2016 günü Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ziyaret etti.

Türkiye’de ilaç sanayinin ve ilaç araştırma geliştirme çalışmalarının durumu ile ilgili Sayın Bakan’a bilgi verilmesinin ardından, Türk Eczacıları Birliği’nin yerli ilaç sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hem yasasından hem de yaklaşımından kaynaklı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, Türk Eczacıları Vakfı’na ait ilaç araştırma geliştirme alanında çalışan şirketi Novagenix’in kan ve biyoteknoloji ürünlerinin üretilmesinde rol alabileceği dile getirildi.

Söz konusu Bakanlığa bağlı olarak faaliyet sürdüren KOSGEB’in yeni eczane açan meslektaşlarımıza olduğu gibi, faaliyette olan eczanelere de yasa ve yönetmeliklerden kaynaklı olan eczane içi ısı-nem ölçerler, standart tabela gibi değişikliklerde Kurumun hibe / kredi vermesi konusu da Heyetimiz tarafından talep edildi.

Sayın Bakan, taleplerimizi not alarak bir sonraki görüşmede yol haritasını belirlemek üzere çalışmaya devam etmek konusunda ilgili birimleri talimatlandıracağını ifade etti.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ