Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı

Eczacı Gürsu Ulaşan, Eczacı Hikmet Türk, Eczacı İlknur Yüce, Eczacı Özler Kiriş

Ve diğer kaybettiğimiz sağlık çalışanları anısına gerçekleştirilecek olan;

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 28 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonunda, Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Çalıştay programı için tıklayınız.