Vizyon-Misyon

Vizyonumuz:

“TOPLUMA, ECZACIYA, KAMUYA İLAÇ OLMAK”

Misyonumuz:

 • İlacın ve eczacılık hizmetinin tek sorumlusu olan eczacıların, ilacın üretiminden hastaya sunumuna ve hasta üzerindeki etkisinin takibine kadarki tüm aşamalarda söz sahibi olmasını sağlamak,

 • Ülkenin ilaç ve eczacılık politikalarına yön verecek beceri, birikim ve güce ulaşması için gerekli yapılanmaları oluşturmak,

 • Klinik eczacılık, farmasötik bakım yaklaşımının yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, eczacının sağlık danışmanı konumunu güçlendirmek,

 • Serbest eczanelerin ülkemizde dün olduğu gibi yarın da özgür eczacı sermayesine dayanmasını güvence altına almak,

 • Ecza Kooperatiflerinin gelişimi için kooperatiflerle iş birliği içinde gerekli şartları hazırlamak,

 • Eczacılık mesleğinin, serbest eczaneler ve kamu, hastane, akademi, sanayi gibi tüm alanlarında, istihdamdan özlük haklarına kadar tüm sorunlarına çözümler aramak,

 • Eczanelerden verilen hizmetin kalitesini arttırarak toplum sağlığına ve yurttaşların yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmak,

 • Kamu kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına yönelik, hastayı ve eczacıları mağdur etmeyen akılcı çözümler geliştirmek,

 • Hasta haklarına saygılı olmak, bu konudaki bilincin yerleşmesine ve gelişimine katkı sağlamak,

 • Hastaların sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz:

 • Bilimsellik

 • Evrensellik

 • Eczacıya, topluma ve kamuya yararlılık

 • Sürekli gelişim

 • Katılımcılık

 • Çözüm odaklılık