TİTCK – TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

İlaç ve eczacılık uygulamaları ile ilgili güncel konuları görüşmek ve Kurumların gündemlerindeki konuların birlikte değerlendirilmesi amacıyla her ay yapılması planlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – Türk Eczacıları Birliği arasındaki görüşmelerin ikincisi, 29.11.2016 tarihinde TİTCK Binasında gerçekleştirildi. 

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan, Kurum Başkanı Dr.Hakkı Gürsöz,  Kurum Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Hakan Eroğlu, Eczaneler ve Ecza Depoları Ruhsat Dairesi Başkanı Uzm.Ecz. Fatma Bekar,  Uzm.Ecz.Meltem Atalar ve Ecz.Murat Karakurt’un; Türk Eczacıları Birliğinden Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Hukuk Danışmanı Av.Hüseyin Öğüşlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ecz.Rida Himmet, Genel Sekreter Danışmanı A.Serkan Mercan’ın katıldığı görüşmede aşağıda yer alan gündem maddeleri görüşüldü:

 

1)  Eczanelerde sıcaklık-nem ölçümü konusu ile ilgili düzenlemeler,

2)  Eczane levha standardına ilişkin yönetmelik konusu,

3)  Smart Eczane Projesi ile ilgili olarak TİTCK ile birlikte yürütülecek çalışmalar,

4)  Majistral Tarifenin güncellenmesi,

5)  İTS’de Deaktivasyon ve Deaktivasyon İptali İşlemleri için tanınan sürenin uzatılması talebimiz,

6)  İl Sağlık Müdürlüklerince, aynı il içinde eczane nakillerinde ruhsat harcının mükerrer alınması uygulamaları,

7) Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Kılavuz Taslakları hakkında görüş oluşturulması,

8) Optik eczane ruhsatına sahip eczanelerde optik ibaresine yer verilmesi konusunda düzenleme yapılması,

9) Eczane Teknisyenliği eğitimini alamamış eczane çalışanları için yeniden sertifikasyon programı düzenlenmesi.