Yrd.Doç.Dr.Bülent KIRAN

1962 yılı İstanbul doğumlu olan Kıran, 1984 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.1984-1985 yıllarında İzmir’de 2.eczacı olarak “serbest eczacılık” yaptı.

1985-1986 yıllarında, Yedek Subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sıhhiye Ana Müdürlüğü-Ankara’da “Lojistik ve Planlama Subayı” olarak çalıştı.

1991 Yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan master, 2012 Yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Doktora derecesi alan Kıran, İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nden; İşletme Yönetimi ve Liderlik, Yönetim-Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Hukuku alanlarında eğitimler aldı.

1986 yılından bu yana, İzmir Eczacı Odasında; “Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreteri, Haysiyet Divanı Başkanı, Genel Koordinatörü” gibi görevlerin yanı sıra, sosyal işler, Basın Yayın, Proje gibi birçok komisyonda çeşitli görevler üstlenen KIRAN, halen İzmir Eczacı Odası Rehber (Smart) Eczanem İl Koordinatörü ve TEB 39. ve 40. Dönem İzmir Eczacı Odası “Büyük Kongre Delegesi” olarak görev yapmış, TEB 41.Dönem Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğine seçilmiştir.

1986-1991 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Hastane Eczacısı”, 1991-1998 Yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nde “Sağlık Giderleri Kontrol ve Tahakkuk Kurucu Şube Müdürü” 1998-2004 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, 2004 yılından bu yana Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmakta olan Kıran’ın, eczacılık işletmeciliği, eczane yönetimi ve organizasyonu, eczacılık etiği ve deontolojisi, eczacılık tarihi, eczacılık mevzuatı, ilaç politikaları, ilaç hukuku, sağlık ve eczacılıkta iletişim, eczacılıkta kariyer planlama ve yönetme, girişimcilik, stratejik planlama ve gelecek yönetimi vb. konularda, 100’ün üzerinde makale, tebliğ, kitap bölümü, dergi yazıları bulunmaktadır.

İzmir’de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Tarihi Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesi’nin kuruculuğu, Bergama’da Galen Heykeli ve Eczacılık Fakültesi’nde Galen büstünün açılmasında çalışarak eczacılık tarihi mirasına sahip çıkılmasında da rol oynamıştır. Türkiye’de “Serbest Eczanelerde Deontolojik İhlaller” üzerine yapılmış ilk ve tek doktora tezi ve bu konudaki çok sayıda araştırma ve yayınının sahibidir. Eczacılık Fakültelerine göre farklı okutulan “Eczacılık Yeminin”, “standart eczacılık yemini” haline dönüştürülmesi, “Serbest Eczacılıkta Meslek Etiği Kurallarının” belirlenmesi konularında önemli katkı ve çalışmaları olan Kıran’ın, işletme yönetimi uzmanı bir eşi ve hukuk fakültesi öğrencisi bir oğlu vardır. İngilizce bilmektedir.

Türk Eczacıları Birliği 41.Olağan Büyük Kongre seçimlerinde, Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğine seçildi.