Ecz. Figen ERİŞ

1969 Niğde doğumludur. İlk orta ve lise öğrenimini Niğde’de tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdi. 1990 yılında Niğde Bağ-Kur İl Müdürlüğünde eczacı olarak çalışma hayatına başladı. 1993 yılında Bağ-Kur il Müdürlüğündeki görevinden ayrıldı ve Eriş Eczanesini açmıştır.

2010 yılında 52.Bölge Niğde Eczacı Odası kurucu saymanı olarak görev almıştır. 2011-2015 yılları arasında saymanlık görevine devam etmiştir.

42.Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliğine seçildi. Halen Niğde merkezde Eriş Eczanesi sahip ve mesul müdürü olarak çalışmaktadır.