43.DÖNEM TEB MERKEZ HEYETİ

Ecz.Arman Üney
Başkan

Ecz.İhsan Orkun Yılmaz
II.Başkan

Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter

Uzm.Ecz.Tahir Özelçi
Sayman

Ecz.Cenk Kes
Merkez Heyeti Üyesi

Prof.Dr.İsmail Tayfun Uzbay
Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Birgül Nasırlıoğlu Kara
Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Ali Erdem
Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Osman Özdemir
Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Uğur Elik
Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Fehmi Onur Özgüven
Merkez Heyeti Üyesi