Ecz.Ali ERDEM

      

1979 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Şanlıurfa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılında Şanlıurfa SSK hastanesine eczacı olarak atanarak çalışma hayatına başladı. Hastane’nin Sağlık Bakanlığı’na devri sonrası görevine sorumlu eczacı olarak devam etti. 2007’den itibaren Eczane Eczacısı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Şanlıurfa Eczacı Odası’nda çeşitli komisyonlarda görev aldıktan sonra 2013-2015 yılları arasında Şanlıurfa Eczacı Odası Veznedarı, 2015-2017 yıllarında Şanlıurfa Eczacı Odası Saymanı, 2017-2019 yıllarında Şanlıurfa Eczacı Odası Veznedarı olarak görev yaptı.

Şanlıurfa Eczacı Odası tarafından düzenlenen "40 Majistral Reçetelik", "Birinci Basamakta Modern ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu", "Eczacılıkta Sektörel Buluşma" projelerinde yer aldı.

2013-2015 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği SUT Komisyonunda görev alan Erdem, Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin çalışmalarda bulundu ve Eczacı Odalarında eğitimler verdi.

2019 yılında Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nda Genel sekreter Yardımcılığı ve Basın Sözcülüğü görevlerinde bulunmuştur.

Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Merkez Heyeti Üyeliğine seçilmiştir.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim dalında yüksek lisans çalışmaları devam etmekte olup Turkish Journal of Botany isimli bilimsel dergide 2011 yılında yayımlanmış olan “The leaf anatomy of naturally distributed Juniperus L. (Cupressaceae) species in Turkey’’ isimli bir yayını bulunmaktadır.

Çeşitli meslek ve sivil toplum kuruluşlarında üyeliği bulunan Erdem, yazılı ve internet basınında köşe yazıları bulunmaktadır.

16-19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongre seçimlerinden sonra Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri olarak göreve başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Erdem, iyi derecede İngilizce bilmektedir.