Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yeni Bir Yıla Girerken…

Değerli Meslektaşlarım

2022 yılına, aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız diyerek başlamıştık. Tüm yıl boyunca mesleğimiz, meslektaşlarımız ve daha sağlıklı bir toplum için hep birlikte çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz.

Yeni yönetim anlayışımızı “bütüncül meslek siyaseti” üzerine temellendirdik.  Mesleğimizin içinde bulunduğu sorunlara karşı yaklaşımımız da aynı bakış açısı çerçevesinde şekillendi.

Kontrolsüz açılan fakültelerden, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine; eczanelerde yaşanan ekonomik çıkmazdan güvenilir, kaliteli ilaç ve sağlık ürünlerine erişimde yaşanan sıkıntılara; farklı alanlarda hizmet sunan meslektaşlarımızın mesleki aidiyetlerinin artırılmasından toplumdaki eczacı imajının güçlendirilmesine Birliğimizin meslek için ortaya koyduğu mücadelelerin her biri bu bakış açısıyla yürütüldü.

İşte bu nedenle tüm çözüm önerilerimizin ve taleplerimizin ana çerçevesini; bugüne kadar sizlerin de desteği ile tek ses - tek yürek haykırdığımız;  “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir” temel mesajı oluşturdu.

Ve 2022 yılı aynı zamanda Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın, eczacıların birlikten doğan gücünün ve dayanışmasının en güzel örneklerini sergilediği bir yıl olarak da meslek tarihindeki yerini aldı.

Kıymetli Meslektaşlarım;

13 yıl önce uygulamaya alınan ilaç fiyat kararnamesinin eczane ekonomileri üzerindeki etkisinin veri analizinden, 54 ilde 850 sağlık çalışanı ve 2400 vatandaşımız üzerinde gerçekleştirdiğimiz toplumdaki eczacılık mesleği algı araştırmamıza; ecza kooperatifleriyle yakın işbirliği halinde yaptığımız incelemelerden, Birlik çalışma süreçlerine ilişkin Dış Denetim Raporları ve Çalışma Komisyonlarımızın değerlendirmelerine kadar yol aldığımız tüm alanlarda mevcut durumu tarafsız analizlerle görünür hale getirdik. Yol haritamızı da her zaman bu veriler üzerinden yapılandırdık ve harekete geçtik.

14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesi ile yaptığımız basın açıklamamızla ilk kıvılcımı ateşledik ve sonrasında Odalarımızla, tüm meslektaşlarımız ile birlikte ilmek ilmek ördüğümüz ve halen devam eden mücadele sürecimizi başlattık. Tıpkı meşhur sözde olduğu gibi biz de “Ya bir yol bulacağız;  ya da bir yol yapacağız” kararlılığı ile çıktık yola.

Bu kararlılığın neticesinde 2022 yılı, mesleğimizin sürdürülebilirliği göz önüne alındığında daha da güçlendirilmesi gereken pek çok kazanımı da beraberinde getirdi. Bu kazanımlar dayanışma ve birlikteliğin hak ettiğimizi alma yolunda ne denli büyük önem taşıdığını bizlere bir kez daha gösterdi. 

 

 • Haysiyet Divanlarımızın görev, yetki sorumlulukları ile ilgili 6197 Sayılı Kanunumuzun 30. Maddesi Birliğimizin görüşleri doğrultusunda düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. 
 • İlk defa bu sene cezaevi protokollerinde, hizmet bedeli alınması sağlandı.
 • Majistral tarifenin güncellemesi ve Medula’ya entegre edilmesi sağlandı.
 • İlaca dair her alanda eczacının da olması gerektiğine olan inancımızla, Birliğimize ait 7 adet ilacın ruhsatını alarak eczane raflarında yerini almasının haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.
 • TEBEOS, TEBRP, TEBEŞİR gibi Birliğimiz öz kaynakları ile geliştirilen destek araçlarımız her geçen gün gelişiyor ve mesleki uygulamalarımızın iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.
 • 13 yıldır güncellenmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczacılara yönelik olarak iki kez iyileştirme yapıldı. Daha da güçlendirilip desteklenmesi gereken bu iyileştirmeler 90 gün arayla gerçekleşti.
 • SGK İlaç Alım Protokolü revizyonunda (2021) meslektaşlarımız için kazanımlar elde edildi.
 • Mesleğimizin sorunlarının görünür kılınması ve ülke gündeminde yer alabilmesi için çok yoğun bir medya planlaması ve görüşme trafiği gerçekleştirildi. Mesleki sorunlarımızın yazılı ve görsel basın organlarında yer alması sağlanırken, toplumun eczacıyı destekleyeceği bir çerçeve gözetildi.
 • Toplumun ilaca erişiminin önündeki engeller ve ilaç fiyat farkları gibi konular çok daha fazla görünür kılındı, çözüm yolunda aşama kaydedildi.
 • Bölge Eczacı Odalarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yoğun katılımlı ve kapsamlı meslektaş bilgilendirme toplantılarımız, ortak mesleki geleceğimize yönelik planlamalarımızda yolumuzu aydınlattı.
 • Mesleğimizdeki tükenişe Dur De! mek için emekle, dayanışmayla, inançla, 16 Ekim Büyük Eczacı Mitingimizi organize etmek için çalıştık. Sesimiz duymayanlara duyurmak için, bizleri görmezden gelenlere varlığımızı göstermek için 43.000’i aşkın meslektaşımızın sesini Ankara’dan yükseltmek için tüm hazırlıklarımız tamamlamışken, Bartın’da yaşanan korkunç maden faciası ve hayatlarını kaybeden madencilerimiz için mitingimizi erteledik. 27 Kasım’da cennet vatanımızın dört bir yanından gelen 20 bini aşkın meslektaşımız, eczane çalışanımıza ve öğrenci kardeşlerimiz ile Ankara’nın ayazına güneş gibi doğduk.  Eczacının ve onun birlik beraberliğinin yegâne temsilcileri olan Bölge Eczacı Odlarımızın ve Birliğimizin gücünü görmeyenlere bir kez daha gösterdik.

Değerli Meslektaşlarım;

Meslektaşlarından aldığı destekle her seferinde daha da köklenen, daha da güçlenen Meslek Birliğimiz, hangi alanda icra edilirse edilsin bir bütün olarak mesleğimizi savunmak için hep burada olacak.

2023 yılında da;

 • Kamuda çalışan ve emekli meslektaşlarımızın özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler yapılması için,
 • SGK İlaç Alım Protokolünde daha iyi kazanımları sağlamak için,
 • Hastalarımızın tedavisinde ilacın bulunabilir ve erişilebilir olması için,
 • İlaç Fiyat Kararnamesinin eczacılara yönelik düzenlemelerinin fiyat artışlarından ve yılların getirdiği erozyondan etkilenmeyecek şekilde bir standarda bağlanmasını sağlamak için,
 • Kontrolsüz açılan eczacılık fakültelerine dur demek için, eczacılık eğitiminin niteliğini geliştirmek için,
 • Toplum eczacılarının sundukları ilaç-eczacılık ve danışmanlık hizmetleri karşılığında hak ettikleri Meslek Hakkı’mızı alabilmek için,
 • Mesleğimizi yeni bir vizyonla güçlü geleceğe taşıyabilmek için,

Bir arada durarak, birlikten doğan gücümüzü en etkin şekilde kullanarak, geride bırakacak tek bir meslektaşımız olmadığını bilerek, var gücümüzle yılmadan, usanmadan, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, eczacıya hak ettiği değer verilinceye kadar durmayacağız.

 

Değerli Meslektaşlarım;

Yeni yıl her zaman yeni umutları ve yeni beklentileri müjdeler. 2023 yılında sadece umutlarımız yeşermeyecek, yeni kazanımlar da beraberinde gelecek. Mesleğimiz adına çok daha iyisini hep birlikte yapacağımıza yürekten inanıyorum.

2023 yılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olması nedeniyle daha farklı bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimize ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkma ve ileriye taşıma kararlılığında en büyük referansımızı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun gösterdiği hedefler oluşturmuştur. Hedefimizden şaşmadan, 100’üncü yılın coşku ve gururunu yaşıyoruz.

2023 yılının tüm meslektaşlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum. Bu düşüncelerle tüm meslektaşlarımın, eczane teknisyenlerimizin, sağlık, ilaç ve eczacılık alanında canla başla görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın yeni yılını kutluyorum.

Ecz. Arman Üney 

Başkan