Komisyonlar

 

Türk Eczacıları Birliği 40.Dönem Merkez Heyeti tarafından 14-16 Ocak 2016 tarihlerinde yapılan çalıştayda, 40.Olağan Büyük Kongre kararları ile ilgili olarak çalışma yapmak üzere 39.Dönemde kurulmuş komisyonlardan bazılarının faaliyetlerini sürdürmesine ve ek olarak bazı yeni komisyonlar kurulmasına karar verildi.


KOMİSYON ÇALIŞMALARI

KOMİSYONLAR SORUMLU MERKEZ HEYETİ ÜYESİ


6643 sayılı Kanuna İlişkin Komisyonu- Ecz. Erdoğan ÇOLAK
Eczane Ekonomileri ve Eczane İşletmeciliği Komisyonu- Ecz. Sinan USTA
İlaçta Durum Komisyonu- Ecz. İbrahim ÖZKOL
Gençlik Komisyonu- Ecz. Arman ÜNEY
Eczane Standartlarını Geliştirme Komisyonu -Ecz. F. Esin DEMİRTOK İYİEL
İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu- Ecz. M. Emin BEYAZ
Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu- Ecz. Bülent VAREL
SUT Komisyonu Ecz.- Ümran PELENKOĞLU
Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu- Ecz. Aylin YALÇINKAYA
Bitkisel Drog Üretimi, Drog ve Tohumculuğu ile Drog Ecza Depoculuğu Komisyonu- Ecz. Kerem ZABUN
Veteriner Tıbbi Ürünler Komisyonu- Ecz. Aylin YALÇINKAYA
Kooperatifler Komisyonu- Ecz. Kubilay AYDIN
Deontoloji Komisyonu -Ecz. Serhat Salim AKTAŞ
Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu- Ecz. Cem MERCÜL

Komisyonlar Tarafından Yürütülecek Çalışmalar


a) 6643 Sayılı Kanuna İlişkin Komisyon Çalışmaları

Başkanlığını Ecz. Erdoğan ÇOLAK’ın yaptığı komisyonun sekreteryası Remzi ALTUNPOLAT tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 12 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:

İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan
Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan
Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferat Değer
Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ayşegül Kara
Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sertaç Özmen
Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenk Kes
Niğde Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nihat Öztürk
Burdur Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şükrü Şener
Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. İlhan Yalın Ökmen
Aksaray Eczacı Odası Başkanı Ecz.Nazan Ulukuş Deniz
Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaaslan


Devlet üniversiteleri ile Özel ve Vakıf Üniversitelerinde çalışan eczacı öğretim üyelerinden farklı aidat alınmasının önüne geçilerek tüm eczacı öğretim üyelerinden aynı aidatın(1/2) alınması hale getirilmesi konusunda çalışma yapmak,

Aynı zamanda,

İlaç üretimi, ithalatı ve ruhsatlandırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, sektörde önemli bir noktaya gelinebilmesi ve ilaç portföyünün genişletilerek eczacıların da bu yapının içine alınabileceği bir model oluşturulması ve pazarda üretim noktasında eczacıların söz sahibi olabilmesi konusunda çalışma yapmayı amaçlamaktadır.


b) Eczane Ekonomileri ve Eczane İşletmeciliği Komisyonu

Başkanlığını Ecz. Sinan USTA’nın yaptığı komisyonun sekreteryası Meltem TÜRKER tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 12 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Tamer Yeşildere
Denizli Eczacı Odası Ecz. Osman Günay
Trabzon Eczacı Odası Ecz. Özlem Arslan
Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi
Manisa Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Devrim Balı
Muğla Eczacı Odası Başkanı Ecz. İbrahim Ertürk
Van Eczacı Odası Ecz. Şeyla Korkut
Giresun Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Çağrı Unat
Niğde Eczacı Odası Saymanı Ecz. Seyit Taner Çakır/
Adana Eczacı Odası Ecz. Erdem Kızıltepe
Kayseri Eczacı Odası Ecz. Şule Kırdök
Mersin Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Özgün Sağır


c) İlaçta Durum Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Ecz. İbrahim ÖZKOL’un yaptığı komisyonun sekreteryası Meltem TÜRKER tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 10 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:

İstanbul Eczacı Odası Ecz. Bilge Üstüner
Bursa Eczacı Odası Ecz. İlhan Yalın
Eskişehir Eczacı Odası Ecz. Alper Dağdeviren
Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolgar Akkuş
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş
Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir /
Tekirdağ Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Adem Tunç
Hatay Eczacı Odası Ecz. Bülent Yılmaz
Kırklareli Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Çelikcan Polat
Batman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adnan Bayhan


Alternatif geri ödeme modelinden eczacıların olumsuz etkilenmemesi, eczacı kar hadlerinin yeniden düzenlenmesi ile eczane stok zararlarının engellenmesi konusunda çalışma yapmak,


ABD başta olmak üzere, yapılan bilimsel çalışmalar çerçevesinde uzatılan ilaç miatlarının Türkiye ile uyumlaştırılması,

Kamu kurum iskontosunu, kurumun uyguladığından düşük uygulayan firmalara yaptırım uygulanması veya Medula provizyon sisteminde fiyat farklarının gösterilmesi ve eczacının fiyat farkı alma hakkı olması için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak,

4.ve 5. Kademe ilaçların yasal kar oranlarının düşük olması sebebi ile bu grup ilaçlara eczane iskontosu uygulanmaması veya bu grup ilaçların yasal ilaç kar oranlarının arttırılması,

Eczane kar oranlarının yükseltilmesinin yanı sıra en az ’luk bir meslek hakkının ve ilaç fiyat düşüşlerinde eczanelerin zararlarının karşılanmasının yeni ilaç fiyat kararnamesi içine alınarak yasal düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

d) Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Ecz. Arman ÜNEY’in yaptığı komisyonun sekretaryası S. Aslı YÜRÜR tarafından yürütülmektedir.

TEB GK neyi amaçlar?


•Eczacılık öğrencilerinin çalışmalarını ve eğitim ilgilerini desteklemek.
•Ulusal ve uluslararası işbirliği

Yukarıda belirtilen bu amaca:
◦Eczacılık öğrencileri arasında bir iletişim geleneği oluşturarak;
◦Eczacılık konusundaki farklı düşüncelerin, bilimsel araştırmaların, pratikteki değişik eczacılık uygulamalarının tanınması ve yayılmasını destekleyerek;
◦Öğrenimin kalitesinin yükseltilmesi ve dünya ile uyumunun sağlanmasına uygun önerilerin getirilmesini sağlayarak
◦Çeşitli yayınlar ve aktiviteler aracılığı ile üyeleri arasında iletişimi sağlayarak;
◦Çalışma gruplarının fakültelerdeki gelişimini destekleyerek;
◦Yurt içi ve yurt dışı staj programları düzenleyerek;
◦Dünya ve Avrupa ülkelerinde bu organizasyonlardaki aktivitelere ve görevlere katılarak ulaşmayı hedefler.

Öte yandan, 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 13. Türkiye Eczacılık Kongresi süresinde gerçekleştirilecek Gençlik Seksiyonu oturumlarının 3 Mayıs 2016 tarihinde Ankara'da her bir fakültenin belirlemiş olduğu dört TEB-GK fakülte temsilcisinin ve TEB-GK Üst Komisyonu’nun katılacağı bir günlük bir Çalıştay’la belirlenmesine karar verildi. Çalıştay’da, eczacılık fakülteleri öğrencilerinin 13. Kongre kapsamında Gençlik Oturumlarında görmek istedikleri öncelikli konular ve Kongre’ye yönelik diğer hazırlıklar ele alınacak.


e) Eczane Standartlarını Geliştirme Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını. Ecz. F. Esin Demirtok İyiel’in yaptığı komisyonun sekretaryası Murat Beşik tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 9 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:

İstanbul Eczacı Odası Ecz.Zühtü Ulukapı
Samsun Eczacı Odası Ecz.Elif Sakoğlu
Antalya Eczacı Odası Ecz.Beyza Bilal
Sakarya Eczacı Odası Ecz.Ebru Özdemir
Elazığ Eczacı Odası Ecz.Yunus Kurşun
Hatay Eczacı Odası Ecz.Sedat Aközcan
Kocaeli Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz.Demet Sakallı
Tokat Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz.Hakan Yılmazer
Karaman Eczacı Odası Ecz.İmran Yılmaz


İlaç dağıtım kanallarının ve üretici firmaların son kullanma tarihi yaklaşmış veya geçmiş ilaçların iadeleriyle ilgili standart oluşturulması ve genel iade konularıyla ilgili iyileştirme çalışmalar,

Eczane çalışanlarına yönelik uzaktan ve sertifikalı mesleki eğitimlerin düzenlenmesi için çalışmalar yapmak,

Eczanede çalışan personelin çalışma saatleri, gündelik mesaileri ve özlük haklarıyla ilgili çalışma yapmak,

Yürütülmekte olan evde bakım hizmetleri çalışmalarına entegre veya paralel olarak tansiyon takibi, şeker ölçümü, doz takibi, turbuhaler, diskhaler ve bunun gibi hastaya karmaşık gelebilen ilaç formlarının doğru uygulanmasının takibi gibi konularda görev üstlenmesine yönelik eczacı istihdamını da sağlayacak şekilde gerekli teknik ve akademik çalışmaları yapmak amaçlanmaktadır.


f) İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını. Ecz. M. Emin BEYAZ’ın yaptığı komisyonun sekretaryası Ecehan BALTA tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 9 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


Bursa Eczacı Odası Ecz. Atilla Aşan
Erzurum Eczacı Odası Ecz. Hakan Özcan
Trabzon Eczacı Odası Ecz. Nazlı Uslu
Tekirdağ Eczacı Odası Ecz. Ahmet Atalay
Sakarya Eczacı Odası Genel Sekreter Ecz. Ümit Aralp
Kastamonu Eczacı Odası Ecz. Uygar Şimşek
Aksaray Eczacı Odası Ecz. Halil Durukafa
Amasya Eczacı Odası Ecz. Hasan Fatih Aktaş
Yozgat Eczacı Odası Ecz. Ömer Şahin


KOSGEB’in verdiği kredi, hibe vb. olanaklardan faydalanabilmek adına gerekli yapılandırılmanın sağlanması gerekmektedir. Bunun eczacılar için belli özel kriterlerle oluşturulması ve oturtulması,

Bir matbu “mesul müdürlük sözleşmesi” hazırlanması ve mesul müdürlük için odaya başvuran her meslektaşımızdan mesul müdürlük işlemleri sırasında işveren ve meslektaşlarımızın karşılıklı olarak imzalamış olduğu bu sözleşmeyi istemesi

Eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılar için yeni istihdam alanları oluşturulması, yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması ve mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması, ayrıca eczacılık fakültelerinin belli bir yüzdelik dilim içerisinden öğrenci alınmasının temini,

Yürütülmekte olan evde bakım hizmetleri çalışmalarına entegre veya paralel olarak tansiyon takibi, şeker ölçümü, doz takibi, turbuhaler, diskhaler ve bunun gibi hastaya karmaşık gelebilen ilaç formlarının doğru uygulanmasının takibi gibi konularda görev üstlenmesine yönelik eczacı istihdamını da sağlayacak şekilde gerekli teknik ve akademik çalışmaları yapmak,

Eczanesinde yasa gereği veya gönüllü olarak yardımcı eczacı veya ikinci eczacı istihdam eden eczacıların SGK’ya daha düşük iskonto yapması veya iskonto yapmıyorsa da SGK’nın bu eczanelere hizmet bedeli adı altında ödeme yapması yoluyla ikinci ve yardımcı eczacı istihdamına teşvik edilmesi için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.

a) Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Çalışmları

Başkanlığını Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Bülent VAREL’ın yaptığı komisyonun sekretaryası Ecz. Betül CAN tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 9 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:

İstanbul Eczacı Odası Ecz. Didem Aksoy
Konya Eczacı Odası Ecz. Ersin Güner
Eskişehir Eczacı Odası Ecz. Aylin Sevimli Güler
Antalya Eczacı Odası Ecz. Gülcan Uryan
Diyarbakır Eczacı Odası Ecz. Olcay Deniz Çetinkaya
Kocaeli Eczacı Odası Ecz. Nuran Kaman
Giresun Eczacı Odası Ecz. Arif Özdemir
Çorum Eczacı Odası Ecz. Erol Afacan
Trabzon Eczacı Odası Ecz. Aykut Çavdar


Kamuda çalışan eczacıların çalışma yer ve koşulları ile maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapmak amaçlamaktadır.


b) SUT Komisyonu Çalışmaları


Başkanlığını Ecz. Ümran PELENKOĞLU’nun yaptığı komisyonun sekretaryası Ecz. Betül CAN tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 13 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


Adana Eczacı Odası Ecz. Nejla Yıldız
Konya Eczacı Odası Ecz. Melek Karaman
Samsun Eczacı Odası Ecz. Rumeysa Usta
Gaziantep Eczacı Odası Sayman Ecz. Filiz Okuducu
Eskişehir Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Metin Kamış
Kahramanmaraş Eczacı Odası Ecz. Murat Yancar
Manisa Eczacı Odası Ecz. Meliha Nalan Can
Aksaray Eczacı Odası Ecz. Evren Erkan
Çorum Eczacı Odası Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu
Osmaniye Eczacı Odası Ecz. Müzeyyen Yılmaz
Nevşehir Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Orkun Ülgen
Erzurum Eczacı Odası Ecz. Mahmut Uçar
İstanbul Eczacı Odası Ecz. Gülbenk Ustaoğlu


Majistral ilaçların Medula provizyon sistemine ağırlıkla birlikte hacim olarak da girilebilmesini sağlamak için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak,

İade edilen e-reçetelerde düzeltmenin eczane ekranından görülebilmesini sağlamak için Medula provizyon sisteminde düzenleme yapılması hususunda girişimde bulunmak,

SUT dilinin daha anlaşılır hala getirilmesi amacıyla kurumla çalışmalar yapmak,

Maaştan kesilen hasta katılım paylarının hasta veya fatura bazında ilgili eczacının Medula sayfasında görüntülenmesi (eski java programında uygulandığı gibi) için düzenleme yapılması hususunda çalışma yapmak,

SGK Katılım paylarının ödenmesinin eczacılar tarafından takip edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

f) Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Aylin YALÇINKAYA’nın yaptığı komisyonun sekretaryası Uzm. Ecz. Berna HOTİ tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 12 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


İzmir Eczacı Odası Ecz. Necdet Süne
Samsun Eczacı Odası Ecz. İsa Melek
Gaziantep Eczacı Odası Ecz. Funda Karayılan
Denizli Eczacı Odası Ecz. İsmail Başdil
Zonguldak Eczacı Odası Ecz. Serap Çetinkol
Ordu Eczacı Odası Sayman Ecz. Ata Cömert
Mersin Eczacı Odası Ecz. Havva İrem Anak
Balıkesir Eczacı Odası Ecz. Alev Zeybektekin
Kocaeli Eczacı Odası Ecz. İbrahim Uygun
Karaman Eczacı Odası Ecz. Azime Kağıncı
Burdur Eczacı Odası Ecz. Esra Gürpınar
Kastamonu Eczacı Odası Ecz. Özlem Önel


Müstahzarların yeniden taranarak eczane dışına kayan ürünlerin sınıflandırmasının mevzuata uyup uymadıklarının incelenmesi, sorunlu ilaçlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması, gerektiği taktirde konunun yargıya taşınması,

Eczanelerde satılan ilaç dışı ürünlerin kalitesi ve güvenirliği için Merkez Heyetinin belirleyeceği bir kurul aracılığıyla ürünlere onay verilmesi ve bu ürünlerle ilgili eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenmesi hususunda çalışmalar yapmak,

Novagenix AŞ’nin çalışma alanını genişletmek amacıyla, doğrulama laboratuvarı, gıda takviyelerine yönelik içerik analizleri, CE belgesi ile üretilecek ürünler, veteriner ilaçların biyoeşdeğerlik çalışmaları, biyobenzerler için ARGE çalışmaları yapacak bir imkana kavuşturulması,

Önümüzdeki dönemde Medikal ürünlerin ve diyaliz beraberi ürünlerin daha fazla geri ödeme kapsamına alınması, ilaç dışı diğer ürünlerde kalite kontrol mekanizması ve eğitimli personel desteği sağlamak üzere altyapı oluşturulması, Veteriner ilaçlar alanında eczacı hâkimiyetinin artırılması: Akademi tarafından eğitim programı düzenlenmesi, veteriner hekimler tarafından bulundurulabilecek acil ilaç listesi hazırlanması, veteriner ilaçların ilaç Takip Sistemine bildiriminin zorunlu kılınması,

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunun 28.maddesinde bir düzenleme yapılmak suretiyle farmasötik forma getirilmiş olan gıda takviyelerine Sağlık Bakanlığınca izin verilmesi ve bunların münhasıran eczanelerde satılması konusunda çalışma yapmak amaçlanmaktadır.


g) Bitkisel Drog Üretimi, Drog Ve Tohumculuğu İle Drog Ecza Depoculuğu Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Ecz. Kerem Zabun’un yaptığı komisyonun sekretaryası Uzm. Ecz. Berna HOTİ tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 8 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


Konya Eczacı Odası Ecz. Muammer Şen
Antalya Eczacı Odası Ecz. İsmail Erçin
Aydın Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Yüksel Şekerci 
Malatya Eczacı Odası Ecz. Oktay Aykol
Urfa Eczacı Odası Ecz. Süleyman Acar
Mardin Eczacı Odası Ecz. Ömer Yıldırım
Uşak Eczacı Odası Ecz. Ebru Özsoy
Nevşehir Eczacı Odası Ecz. Elif Duru

Bitkisel drogların iyi bilinmesi ile ilgili farkındalık oluşturmak için TV programları düzenlenerek TRT ve diğer TV kanalları ile çalışmak,

Eczanelerde satılacak bitkisel drogların hazırlanmasına yönelik altyapı çalışmaları yapmak ve Türk Eczacıları Birliğinde oluşturulacak bir komisyon ile bir ZİRAİ işletme kurulmasına ve bu işletmede drog tohumculuğu, drog fide bankacılığı ve drog ecza depoculuğunun standart operasyon prosedürleri hazırlamak ve pilot üretimler gerçekleştirilerek ve Eczacılık Akademisi ile yapılacak entegrasyonla elde edilen drogların eczanelere düzenli ve planlı bir şekilde ulaştırılmasına yönelik hazırlık çalışmaları yapılması, bölgelerde eczacıların birleşerek zirai işletme kurabilmelerine ilişkin yönlendirmeler ve onların kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapabilmelerine ilişkin altyapı çalışmaları,

Bitkisel droglardan oluşan ve standart karışımlar içeren bitkisel çay formüllerinin hazırlanması ve bu karışımların sadece eczanelerden sunumu için çalışma yapılması amaçlanmıştır.

h)Veteriner Tıbbi Ürünler Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Aylin YALÇINKAYA’nın yaptığı komisyonun sekretaryası Uzm. Ecz. Berna HOTİ tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 9 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


Bursa Eczacı Odası Ecz. Fazlı Faruk Yüce
Diyarbakır Eczacı Odası Ecz. Cengizhan Erol
Aydın Eczacı Odası Ecz. Mustafa Dalay
Elazığ Eczacı Odası Ecz. Alp Giray Akdemir
Manisa Eczacı Odası Ecz. Metehan Özcan
Balıkesir Eczacı Odası Ecz. Canan Arabacı
Sivas Eczacı Odası Ecz. Yılmaz Biçer
Uşak Eczacı Odası Ecz. S. Selçuk Erdoğan
Zonguldak Eczacı Odası Ecz. Oral Aksezer

i) Kooperatifler Komisyonu Çalışmaları


Başkanlığını Ecz. Kubilay AYDIN’ın yaptığı komisyonun sekretaryası. Remzi ALTUNPOLAT tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 9 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:

İzmir Eczacı Odası Ecz. Cüneyt Özberk
Adana Eczacı Odası Ecz. Ahmet Gökhan Önal
Samsun Eczacı Odası Ecz. S. Özgür Öztürk
Eskişehir Eczacı Odası Sayman Ecz. Duygu Aygün
Zonguldak Eczacı Odası Ecz. Ufuk Pamuk
Malatya Eczacı Odası Genel Sekreter Ecz. Mehmet Ali Savan
Van Eczacı Odası Ecz. Münür Şaybak
Kırklareli Eczacı Odası Ecz. Aytül Çiloğlu
Batman Eczacı Odası Ecz. Turan Güneş


Kooperatiflerin şubesi bulunmayan illerde şube açabilmelerini teşvik etmek amacıyla eczacılara Yardımlaşma Sandığından 12 ay ödemesiz 24 ay vade ile kooperatif kredisi verilmesi amaçlanmıştır.


j) Deontoloji Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Ecz. Serhat Salim AKTAŞ’ın yaptığı komisyonun sekretaryası. Ecz. Betül CAN tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 10 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


İstanbul Eczacı Odası Ecz. Hilal Emiroğlu Esen
Ankara Eczacı Odası Ecz. İsmail Buğdaycı
Bursa Eczacı Odası Sayman Ecz. Sevil Ezer
Gaziantep Eczacı Odası Ecz. Atilla Erbudak
Trabzon Eczacı Odası Ecz. Necdet Durgun
Erzurum Eczacı Odası Ecz. Haluk Yaşar
Mersin Eczacı Odası Ecz. Hüseyin Oğuz
Muğla Eczacı Odası Ecz. Fikri Devrim Mavioğlu
Mardin Eczacı Odası Ecz. İsa Tayşun
Osmaniye Eczacı Odası Ecz. Fatma Özlen Yüksel


Deontoloji Komisyonu çalışmaları kapsamında oluşturulan – hazırlanan Eczacılık Meslek Kuralları’nın kabulü,

Eczane içi ürün tanıtımlarına standart getirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,

Network Marketing yönteminin eczanelerdeki yerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

k) Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Çalışmaları

Başkanlığını Ecz. Cem MERCÜL’ün yaptığı komisyonun sekretaryası. Ecz. Vildan ÖZCAN tarafından yürütülmektedir. Komisyonda yer alan 8 Eczacı Odası ve üyeleri şu şekildedir:


Adana Eczacı Odası Ecz. F.Tuğçe Dalkır
Konya Eczacı Odası Ecz. Ş. Özge Demirtaş
Kastamonu Eczacı Odası Ecz. Efsun Şehirli
Urfa Eczacı Odası Ecz. M. Ali Üçkök
Sivas Eczacı Odası Ecz. Seda Tan
Tokat Eczacı Odası Saymanı Ecz. Birgül Nasırlıoğlu Kara
Uşak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuz Kağan Şahin
Yozgat Eczacı Odası Ecz. Şakir Açıkgöz

Komisyonun amacı;

Eczacıların birincil mesleki sorumluluğu olan etkin ve etkili ilaç kullanımı konusunda yetkinliklerinin geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilecek meslek içi eğitim modüllerine ilişkin standartların oluşturulması ve uygulanması süreçlerine destek verilmesi,

Sağlık sistemi içerisinde bir güvenlik bariyeri görevi gören eczacıların alandaki rol ve sorumluluklarının önemine ilişkin taraflarda farkındalık yaratılması, Birliğimizin “eczacının asli işlevi olan nitelikli ilaç hizmeti yanında hasta takibi ve hasta güvenliği sorumlusu olarak işlevlerini genişletmesi” yönündeki gelecek vizyonunun hayata geçirilmesi adına eczacı, toplum ve kamu ayağında savunuculuk çalışmalarının yürütülmesi olarak tanımlanabilir.