Eczane Ekonomilerinin Sürdürülebilirliği


Değerli Meslektaşlarım,

Önümüzdeki iki yılı belirleyecek en önemli gündem maddemiz, SGK ile yapacağımız ilaç alım protokolüdür. Şu anda geçerli olan Protokolümüz, 30.06.2015 tarihinde sona erecektir. Bugün eczacılarımızın yüzde 95’inin SGK ile protokolü bulunmaktadır ve bu meslektaşlarımızın yüzde 60’ının başka bir kurumla yaptığı başka bir sözleşme yoktur. Elden ilaç satışları ise eczane ekonomilerinin yüzde 10’u civarındadır. Bu bakımdan, 2005 yılında SGK kurulup kurumlar birleştirildiğinden beri, ekonomimizin can damarı SGK sözleşmesi olmuştur. Dolayısıyla da tek kurumun yaptığı tüm düzenlemeler bizleri eskiye oranla çok daha ciddi biçimde etkilemektedir.

Eczane ekonomilerinin eridiğinden, her iki eczacıdan birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığından söz ettiğimiz son durumda, Protokol sürecinden ekonomik kazanımlarla çıkmamız gerektiği açıktır. Bizler, geçen protokol döneminde aldığımız sabit ücret, ıskonto baremlerinin değişmesi ve daha fazla eczacımızın 0 ıskonto vermesi, sıralı-üst limitli dağıtılan reçete türlerinin artması gibi ekonomik kazanımları daha da geliştirmek durumundayız.

Bu protokol döneminde, eczacı odalarımızın başkanları ile bir Çalıştay gerçekleştirdik ve protokolümüzle ilgili hangi konularda sorunlar yaşadığımızı, hangi maddelerin günceli karşılamadığını, hangilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Çalıştay’ın tüm detaylarından öte bir sonucu vardı ki, serbest eczane sahipleri olarak hepimiz aslında bunu uzun süredir biliyoruz: Eczacının karı ilaç fiyatlarına bağlı olduğu ve ilaç fiyatları da giderek eridiği sürece, eczacılık mesleğini yürütmek zorlaşıyor. Aynı zamanda örneğin SGK ciromuz üzerinden değil de, toplam ciromuz üzerinden ıskonto baremlerinin belirlenmesi gibi, adalet duygumuzu yaralayan, haksızlık olduğunun altını çizdiğimiz hususlar var. Özetle bizler, eczacılar açısından toplam 750 milyon TL’lik bir ek kaynak arayışı içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir meslek grubunun yaşaması için bu kaynağı bulamayacağı kanaatinde de değiliz.

Değerli Meslektaşlarım,

Protokol görüşmelerinin doğası ile ilgili hepimizin bildiği, içinde yaşadığı bir gerçeği hatırlatmak isterim. Bizler, sizlerin seçilmiş temsilcileri olarak ve Kanun’un bize verdiği görevle bu görüşmeleri sürdürmekteyiz. Ancak bu görüşmeleri, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında gerçekleşen sağlıkta tasarruf tedbir paketlerine, güçlü iktidara karşı gerçekleştiriyoruz. Protokolün imzalanması Merkez Heyetimizin sorumluluğu olsa da bu sorumluluğu hangi şekilde yerine getireceğimiz, tamamen Eczacı Odalarımızın ve üyelerimizin bizi bu süreçte ne kadar destekleyeceğine bağlı.

Bizler, belki memleket tarihinde hiçbir meslek örgütünün yapamadığını yapıp, alanlarda ve eczanelerimizde tek ses- tek yürek olmayı defalarca başardık. Bugün de tüm eczacılarımızın gözü kulağı sürdürmekte olduğumuz protokol görüşmelerinde olmalı ki, eczacının istemediği birşeyi SGK’nın yapamayacağını bilsinler.

Sizlerden bir kez daha istiyoruz: Sadece yöneticileriniz olan bizleri değil, eczane ekonomilerinin sürdürülebilirliğini de destekleyin. Gücünüz gücümüze güç katsın.

Ecz. Erdoğan ÇOLAK

Başkan