Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Adem Yalçınkaya’yı Ziyaret

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Adem Yalçınkaya’yı ZiyaretTürk Eczacıları Birliği Saymanı ve Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyon Başkanı Uzm. Ecz. Tahir Özelçi, Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ecz. Zeynep Ülkü Gün, Türk Eczacıları Birliği Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Temsilcisi ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Sancar, Uzm. Ecz. Pınar Bakır Ekinci, Uzm. Ecz. Dolunay Topuz ve Araş. Gör. Erhan Tan 15.03.2023 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Adem Yalçınkaya’yı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.


Görüşmede, EUS sonrası uzmanlık programını tamamlayarak mezun olan meslektaşlarımızın atanması ve Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde uzman eczacılar için kat sayı belirlenmesi için taleplerimiz Sayın Yalçınkaya'ya aktarıldı.