MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜN YETKİLERİNE MÜDAHALE EDEN YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİYORUZ

MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜN YETKİLERİNE MÜDAHALE EDEN YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİYORUZ


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun dün yayımladığı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bölge eczacı odalarımızın ve Türk Eczacıları Birliğinin yetki ve sorumluluklarına müdahale eden ve ciddi anlamda tırpanlayan bir niteliktedir.


Demokrasilerin en önemli özelliği, meslek örgütlerinin kendi alanlarıyla ilgili konularda yönetim süreçlerine katılmaları ve sorumluluk almaları esasına dayanmasıdır. Meslek örgütlerinin en önemli varlık nedeni de kendi alanlarıyla ilgili konularda söz söyleme ve karar alma sorumluluğunu merkezi otoriteyle paylaşabilmesidir. Çünkü sahanın işleyişine, ortaya çıkan süreç ve sorunlara en iyi meslek örgütleri hâkimdir. Dolayısıyla en akılcı çözüm önerilerine de yine meslek örgütlerinin görüşleri doğrultusunda ulaşılabilir.


Buna rağmen, söz konusu yönetmelik değişikliği öncesinde meslek örgütümüzle herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmadığı gibi; yapılan bu değişiklikle sahada kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunan meslektaşlarımızın çalışma şartlarında değişiklik yapma yetkisi tek elde toplanmış, bu anlamda bölge eczacı odalarımız yok sayılmıştır.


Ülkemizin dört bir yanında, eczacılar her daim ilaca ve eczacılık hizmetlerine kesintisiz erişimin garantisi olmuşlardır. Aynı şekilde, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren de, en iyi şekilde organize olup bölgeye süratle intikal ederek kurmuş olduğumuz sahra eczanelerimiz ve bölgede hizmet sunan tüm afet eczanelerimiz ile deprem bölgesinde kesintisiz ve ücretsiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunduk. Bu hizmeti halen fedakarca sürdüren meslektaşlarımızın ve deprem bölgesinde sunulan hizmetin ve organizasyonun mimarı olan Birliğimizin ve Bölge Eczacı Odalarımızın bu düzenlemeyi kabul etmesi mümkün değildir.


Meslek örgütümüzle hiçbir şekilde istişare edilmeden, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’na aykırı bir şekilde Birliğimizin tanımlanmış yetki ve sorumluluklarını yok sayan, Bölge Eczacı Odalarımız ile Türk Eczacıları Birliğinin yetkilerini ve sorumluluklarını tırpanlayan, ben yaptım oldu mantığıyla tek taraflı bir şekilde hazırlanmış bu yönetmelik değişikliğinin iptali için hukuki girişimlerimizi derhal başlatacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ve 54 BÖLGE ECZACI ODASI