SUT Komisyonu Toplantısı Hakkında

SUT Komisyonu Toplantısı Hakkında

 

SUT Komisyonu, 30 Mart 2023 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ali Erdem ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Zeynep Sönmez ile Bölge Eczacı Odalarımızdan temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda; 16.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliği değerlendirilerek Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri alındı.