1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

Emeğe ve çalışan haklarına saygı, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Ücret dengesizliklerinin giderilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kadın istihdamının artırılması çalışma yaşamımızda geliştirilmesi gereken en temel konularıdır.

Toplumun tüm çalışan kesimlerinin yasal güvence altında olması, hem kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşullarının yaratılmasında hem de huzurlu ve özgür bir toplumun yaratılmasında önemli bir ölçüttür.

Tüm emekçilere insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlandığı, çalışma yaşamında adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek dileğiyle bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ