Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ’u Ziyaret

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ’u Ziyaret


Türk Eczacıları Birliği Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Başkan Vekili Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Üyesi Ecz. Arif Özdemir, Türk Eczacıları Birliği Planlama ve Koordinasyon Uzmanı Ecz. Ezgi Etral Güner, 31.05.2023 tarihinde, Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı ve Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ’u ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.


Görüşmede, daha önce yazılı olarak da iletmiş olduğumuz, Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 5324 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne verilen yetki kapsamında belirlenen sorumlu müdür maaşının, özel hastanelerde çalışmakta olan meslektaşlarımıza uygulanması konusu, Sayın Altuğ'a iletildi.