T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç.Dr.Eren Usul’u Ziyaret

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç.Dr.Eren Usul’u Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ali Erdem, 01.08.2023 tarihinde, AK Parti Kütahya Milletvekili Ecz. İsmail Çağlar Bayırcı ve 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz.S.Cahit Ceylan ile birlikte, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç.Dr. Eren Usul’u ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede Sayın Genel Müdüre, aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerimiz iletildi.

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan ek protokol ile 01.10.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemeler için mahsuplaşma işlemlerinin Kurum tarafından ivedi olarak başlatılması,

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki protokol revizyonu görüşmelerinin başlatılarak, revizyonun herhangi bir gecikme oluşmadan, 01.10.2023 tarihinde imzalanması,

• İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, diyaliz reçetelerinin de kan ürünü reçetelerinde olduğu gibi erken ödenmesi; Bazı İlaç firmalarının, ilaçların dağıtım kanallarına satış vadelerini öne çekmeleri nedeniyle eczacılarımız üzerinde oluşan mali yük konusuna ilgili taraflarca çözüm getirilmesi.

• Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızca SGK protokolü kapsamında % 0 ıskonto uygulanması ve bu meslektaşlarımıza Reçete Başı Hizmet Bedelinin iki kat olarak uygulanması; Deprem bölgesinde kalarak ilaç ve eczacılık faaliyetini devam ettiren meslektaşlarımızın, bu bölgede nüfus azalmasına bağlı olarak reçete sayısındaki düşüş nedeniyle, SGK ödemelerinin 30 gün erken ödenerek desteklenmesi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi,

• Majistral Tarifemizin, Medulada güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında , Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,