Danıştay Kararı Hakkında SGK Duyurusu

Danıştay Kararı Hakkında SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 31/08/2023 tarihinde (bugün) yayımlanan “Danıştay Kararı Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

Danıştay Onuncu Dairesinin 08.02.2022 tarihli ve 2022/3487 Esas numaralı kararı ile; 25/03/2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/1-2 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararının yirmi dördüncü maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Tüm ilgililere duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

25/03/2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1-2 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.