25 EYLÜL DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

25 EYLÜL DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

25 Eylül, sağlık sektörünün temel taşlarından birini oluşturan eczacılık mesleğinin insan sağlığındaki vazgeçilmez rolünü vurgulamak ve mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Türk Eczacıları Birliğinin önerisiyle bütün dünyada “Dünya Eczacılar Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bütün dünyada eczacılar insan sağlığını korumak ve geliştirmek için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. En yakın ve en kolay ulaşılabilen sağlık danışmanı olan eczacıların özenli çalışması sayesinde milyonlarca insanın sağlığı korunmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır.

Geride bıraktığımız pandemi döneminde eczacıların üstlendikleri stratejik rol bir kez daha açığa çıkmış, meslektaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde toplum sağlığını korumada önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Eczacılar bizim ülkemizde de sağlık sektörünün belkemiğidir. Pandemi döneminde canı pahasına görev yapan, ülkemizin en ücra köşesinde dâhi ilaç eczacılık hizmeti veren, yaşanan büyük deprem felaketinde bölgeye ilk intikal eden meslek gruplarından olan eczacılarımız hepimizin baş tacıdır. Bu vesile ile bir kez daha pandemi ve deprem felaketinde yaşamını yitiren meslektaşlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz.

Son dönemde ülkemizde eczacılar, mesleki varlıklarını tehdit eden çok sayıda sorunla karşı karşıya kalmış durumdadır ve bunların çözümü için birlikte mücadele etmekten hiç vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir.

Son yıllarda özellikle belirli dönemlerde hastalarımızın ilaca erişimde yaşadıkları sıkıntılar hastalarımızı olduğu kadar meslektaşlarımızı da ciddi şekilde etkilemektedir. Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak hem biz eczacıları hem de vatandaşlarımızı çok ciddi şekilde mağdur eden bu sorun, özellikle son yıllarda daha sık periyotlarla yaşanmaktadır. Ülkemizi sürekli ilaç yoklukları sarmalına sürükleyen bu durumdan acilen kurtulmamız ve ilaçta dışa bağımlılığımızı en az seviyeye indirmek için gerekli adımları atmamız artık kaçınılmazdır.

Yaşanan Covid-19 salgını, ilaç ve tıbbi cihazların en az savunma sanayi ürünleri kadar stratejik öneme sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Covid – 19 salgını sonrasında hemen hemen bütün dünyada özellikle ilaç etken maddelerine erişimde sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu yıl da benzer sorunların yaşanması olasıdır. Bu nedenle bir an önce ilaçta dışa bağımlılık riskimizi ortadan kaldıracak önlemleri almamız şarttır. Bunun için öncelikle ve acilen, hem yerli etken madde üretimini yapmamız hem de bu etken maddenin kullanılabildiği yerli ilaç hamlesini başlatmamız gerekmektedir.

Küresel çapta en yoğun Ar-Ge faaliyetlerinin yaşandığı ilaç sektöründe Ar-Ge çalışmaları uzun vadeli ve büyük yatırımlardır. Yeni bir ilaç 10 -15 yıl süren çalışmalar sonucunda geliştirilebilmekte, üzerinde çalışılan binlerce molekülden yalnızca bir veya ikisi nihai bir ilaca dönüşmektedir. Bugüne kadar ülkemizde üretilmiş yeni bir molekül ilaç ne yazık ki bulunmamaktadır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bugünler, patenti ülkemize ait yeni molekül ilaçların üretiminde milli bir hamlenin başlatılması için anlamlı bir fırsattır. Ülkemizin küresel konumu, ilaç sanayimizin tecrübeleri düşünüldüğünde Türkiye bu alandaki potansiyelini göstermek için büyük bir büyüme fırsatına sahiptir. Özellikle biyoteknoloji alanı başta olmak üzere, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi hastalarımızın hızlı ve kolay bir şekilde yenilikçi ilaçlara ve yeni tedavilere erişimlerini sağlayacaktır.

Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği olarak ilaç sektöründe söz sahibi bütün paydaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde acilen bir araya gelmesi çağrısında bulunuyoruz.

Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, ilaç yokluklarına geçit vermeyecek, hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak, meslektaşlarımızı mağdur etmeyecek yeni bir sistemin kurgulanması için üzerimize düşen her türlü desteği vereceğimizi kamuoyu önünde taahhüt ediyoruz.

İnsan sağlığını korumak gibi son derece kutsal bir görevi üstlenen, bilimselliği ön planda tutarak verdiği emekle toplum sağlığına hizmet eden bütün meslektaşlarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Gününü kutluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ