Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Zülfikar Akelma ile Görüşme

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Zülfikar Akelma ile Görüşme

 

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı 01.02.2024 tarihinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Zülfikar Akelma’yı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede, Sayın Genel Müdüre

  • Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde eczacı katsayıları için düzenleme yapılması ve uzman eczacılar için katsayıların eklenmesi,
  • Uzman eczacıların görev ve sorumluluklarının yönetmeliklere eklenmesi için düzenleme yapılması,
  • Hastane eczanelerinin, mutlaka eczacı sorumluluğunda çalıştırılması hususunda düzenleme yapılması,
  • Hastanelerde düzenlenen reçetelerin elektronik olarak düzenlenmesinin artırılması,
  • Reçete ve raporlarda yapılacak düzeltme işlemlerinin ortak bir sistem üzerinden sağlanması,

konularında taleplerimiz aktarıldı.