8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kadınların temel hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihi, aynı zamanda bir insan hakları mücadelesi tarihidir. ‘Kadın hakları savunusu’ olarak ortaya çıkan bu mücadele, daha sonra cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelesine dönüşmüştür.

Bütün bu mücadelelere rağmen ne yazık ki kadınlara yönelik baskı, ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiği, şiddet ve kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Türk Eczacıları Birliği olarak kadına uygulanan her türlü şiddeti, kadın cinayetlerini nefretle kınıyor, kadınların yaşam hakkını savunuyoruz. Anayasal bir hak olan yaşam hakkının korunması için gereken bütün önlemlerin acilen alınması hususunda yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Kadının insan hakları mücadelesinin ve dayanışmanın simgesi olan 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde; kadına yönelik cinsel, sosyal, ekonomik ve diğer her türlü ayrımcılığa, baskıya, istismara ve şiddete karşı durduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.

08 Mart’ın özünü, emekçi kadınların mücadele geleneğini ve azmini unutmadan daha eşit, adil ve özgür bir dünyada yaşamak dileğiyle 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ