İade Edilen E-Reçetelerin Düzeltilememesi Hakkında

39.A.00.00929
05.02.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından, Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde yapılan bir güncelleme sonrasında iade edilen e-reçetelerde reçeteyi düzenleyen hekimin bulunmaması halinde aynı branştan başka hekimin veya başhekimin düzeltme yapamadığı yönünde bildirimler gelmesi sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi yazı yazılmış ve konunun değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Kurum’dan gelen cevabi yazı ile,Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” maddesinin 6.fıkrasının sağlık raporları ile ilgili olduğu, iade edilen reçeteyle ilişkili e-raporlarda uygun teşhisin bulunmadığı hallerde düzeltilecek raporun başhekimlikçe onaylanması şartıyla, raporun düzeltileceği tarihte hastanede halen çalışan bir doktor tarafından geçmiş tarihli e-rapora teşhis, etkin madde, ICD-10 kodu eklenebildiği, açıklama kısmına gerekli ilavenin yapılabildiği,

SUT’ta e-reçetelerde reçeteyi düzenleyen hekimin bulunmaması halinde aynı branştan başka hekimin veya başhekimin düzeltme yapacağına dair bir hüküm bulunmadığı fakat Protokolün 3.3.2 maddesinde yer alan “İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir.” hükmü doğrultusunda iade edilen e-reçeteyi düzenleyen hekim yoksa başhekimlikçe e-reçetenin düzeltilebileceği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.