www.eczane.com.tr İsimli Web Sitesi Hakkında

39.A.00.00999
10.02.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderilen 04.12.2013 tarihli ve 107 sayılı yazıda www.eczane.com.tr isimli web sitesinin “eczane” ismini kullanarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Haksız Rekabet” başlıklı 55. Maddesinin a bendinin 3. Fıkrasını ihlal ettiği ve gıda takviyelerinin sağlık beyanıyla tanıtımını/satışını yaptığı bildirilmişti.

İlgili Bakanlıktan Birliğimize cevaben gelen 04.02.2014 tarihli ve 15531 sayılı yazı ile;

Söz konusu internet sitesinde gıda takviyelerinin mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirtilerek tanıtım ve satışının yapıldığının tespit edildiği; bu nedenle söz konusu internet sitesinin güvenli internet kapsamına alınması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve yapılan reklamın aldatıcı yanıltıcı olması sebebiyle gerekli değerlendirmenin yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter