Dr. Özlem Uyan İlengiz'in Kayıp Kaşesi Hakkında

39.A.00.001006
12.02.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Disiplin İşleri ve Hukuk Birimi tarafından gönderilen 04.02.2014 tarihli yazı ile,

T.C. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Özlem UYAN İLENGİZ tarafından sunulan ve yazı ekinde iletilen 16.01.2014 tarihli dilekçesinde kaşesini kaybettiği ve kaybettikten sonraki süreçte kaşesiyle yapılan işlemlerin bilgisi dahilinde olmadığını bildirdiği belirtilmektedir

Dicle Üniversitesi’nden gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Dicle Üniversitesi'nden gelen yazı için tıklayınız.