Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Toplantısı

39.Dönem Merkez Heyeti, 38.Dönemde kurulan “Hastane ve Kamu Eczacıları Komisyonu” nun, çalışmalarına “Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu” olarak devam etmesine karar verdi.

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu ilk toplantısını 12.02.2014 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Bülent Varel başkanlığında Ankara’da gerçekleştirdi.

10.30-15.00 saatleri arasında gerçekleşen toplantının sabah oturumunda Komisyonda yer alan meslektaşlarımız, kamuda çalışan eczacıların özlük hakları, çalışma koşulları, hastane eczanelerinin durumu, akademisyen eczacıların durumu ile ilgili genel değerlendirmeler yaptılar ve bölgelerindeki sorunları aktardılar.

Öğleden sonra yapılan oturumda ise, Eczacılıkta Uzmanlık Yasa Tasarısı Taslağı olarak bilinen metnin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kurulan Alt Komisyon’dan geçen şekli incelendi.

Toplantının son bölümünde, komisyon üyeleri, kamu eczacıları ile ilgili sorunların çözümü konusundaki önerilerini sundular.

Komisyon ikinci toplantısını Nisan ayı sonunda gerçekleştirecek.