26.09.2013 Tarihli Sut Değişikliğinden Etkilenen 4.2.13, 4.2.13.E-2 ve 4.2.13.E-3 Maddeleri Kapsamında Önceden Düzenlenmiş Raporların Geçerliliği Hakk

39.A.00.001028
12.02.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 15.11.2013 tarih ve 6992 sayılı yazı ile, 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan ve 04.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi, başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişikliklere istinaden, bu ilaçlar için SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş mevcut raporların süresi sonuna kadar geçerli sayılıp sayılmayacağına açıklık getirilmesi talep edilmişti.

Talebimize istinaden kurumdan gelen cevabi yazı ile, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.3- İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı maddesinin 9.fıkrasının; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” şeklinde düzenlendiği,

4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi maddeleri ile ilgili 05.05.2010 tarihli Kurum duyurusunda belirtildiği üzere; “SUT’un “4.2. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı maddesi altında yer alan düzenlemelerde başlangıç kriterleri aranan tedavi gruplarında, yeni düzenleme öncesi tedavisine başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmiş başlangıç kriterleri kabul edileceği, idame tedavi kriterlerinde ise hastanın yeni düzenleme tarihi ve sonraki reçete tarihlerine göre yürürlükteki SUT hükümleri aranacağı, Ayrıca; bu grup ilaçlar için düzenlenmiş raporlarda, 2013 SUT hükümlerinde yer alan diğer kriterlere uygunluk aranacağı” bildirilmektedir.

Kurumdan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.