Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu Toplantısı Sona Erdi

Optisyenlik müessesesi bulunan ve diplomaları olduğu halde optik açamayan optisyen eczacılarımızın mesleki ve hukuki haklarının korunması, mesleki bilgilerini yenileyebilmeleri ve rekabet güçlerinin geliştirilebilmesi amacıyla kurulan Komisyon, ilk toplantısını TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Yavuz TATAR Başkanlığında 12 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, optisyenlerin ürünlerinin reklamını yapabilmesine karşın optisyen eczacıların 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanun ve Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü gereği reklam yapamayacağı, dolayısıyla oluşan rekabet eşitsizliğinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, Optisyen eczacıların hem piyasada rekabet güçlerini artırmak hem de mesleki bilgilerini güçlendirmek için TEB Eczacılık Akademi ile ortak olarak belirlenecek bir program çerçevesinde meslektaşlara MİSEP düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak;Optisyenlik diploması olduğu halde optisyenlik müessesesi açamayan meslektaşlarımızın kazanmış oldukları haklarına işlerlik kazandırabilmek adına çalışmalar yapmak konuları hakkında fikir paylaşımları yapılmıştır.