Çok Önemli: TİTCK Tarafından Yapılacak Mevzuat Değişikliği İle İlgili Görüş Talebi Hakkında

39.A.00.001002
11.02.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 08.02.2014 tarih ve 4739948 sayılı yazı ile,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görev alanında yer alan bazı konular ile ilgili olarak mevzuatta değişiklik yapma ihtiyacı duyulması üzerine, yazılarının ekinde yer alan taslak metin gönderilmiş olup, söz konusu metin ile ilgili görüşlerimizin bildirilmesi istenmiştir.

Kurumun yazısı ve taslak metin yazımız ekinde iletilmekte olup, taslakla ilgili görüşlerinizin 17 Şubat 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar yazılı olarak Birliğimize ve tebgenelsekreteri@gmail.com adresine gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Taslak metin için tıklayınız.