TİTCK Tarafından Yapılacak Mevzuat Düzenlemesi İçin Hazırlanan Taslak Metinden 3üncü Maddenin Çıkarılması Hakkında

39.A.00.001030
Ankara, 13.02.2014
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 11.02.2014 tarih ve 39.A.00.001002 sayılı yazımız

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 08.02.2014 tarih ve 4739948 sayılı yazı ile, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görev alanında yer alan bazı konular ile ilgili olarak mevzuatta değişiklik yapma ihtiyacı duyulduğu bildirilmiş ve yazı ekinde yer alan taslak metin ilgi yazımız ile Odalarımıza duyurularak görüş ve önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.

Taslak metinde Madde 3 olarak yer alan düzenleme ile ilgili olarak 12.02.2014 Çarşamba günü (dün) Merkez Heyetimiz tarafından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu düzenlemenin eczaneler açısından büyük bir tehdit oluşturacağı, ecza depolarına perakende ilaç satışı yetkisi verilmesinin 6197 sayılı Kanunun ilgili maddelerine aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Kurum yetkilileri tarafından, ekte yer alan yazı ile, taslak metinden ,

"MADDE 3 - 984 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cİhaz Kurumu tarafından belirlenen ürünlerin doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtımı veya satışı yapılabilir." ifadesinin yer aldığı 3 üncü maddenin çıkarıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi, taslakta yer alan diğer maddelerle ilgili görüşlerinizin 17 Şubat 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar yazılı olarak Birliğimize ve tebgenelsekreteri@gmail.com adresine gönderilmesini saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından gönderilen yazı için tıklayınız