Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’a Ziyaret

Merkez Heyetimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın getirdiği zorunluluklar değerlendirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Birliğimizin yapmış olduğu çalışmaların iletildiği görüşmede; yönetmelikler gereği yapılması gereken eğitimin merkezden tek tip şekilde yapılması yönünde Birliğimizin yaptığı çalışmalar ve acil durum plan hazırlıkları Sayın Müsteşara iletildi.

01.07.2016 tarihine kadar ertelenmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezleri ile eczacıların anlaşma yapması konusunda da Merkez Heyetimiz tarafından eczanelerin -az tehlikeli işyeri olması nedeniyle- muaf tutulması talebi iletildi. Müsteşar Sayın Fatih ACAR da 2014 yılında bu konu ile ilgili olarak denetim yerine rehberlik hizmetlerinin yapılacağını, eczanelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezleri ile ilgili muafiyet talebi ile ilgili de konuyu değerlendireceklerini belirtti.