2013 Yılı Eczane Satış Hasılatı bilgisinin Medula'ya girilmesi hakkında

39.A.00.001298
24.03.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasından imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol 7.1. maddesi “ Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir. Kurum ile TEB arasında yapılacak ek protokol veya protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar. Eczacı sözleşmede protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde 19.03.2014 tarihinde 2013 Yılı Eczane Satış Hasılatı” konulu bir duyuru yayımlanmış olup, duyuruda

“2014 yılı sözleşme yenileme işlemleri 2014 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecektir. Yeni indirim oranları 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olacağından, sözleşme yenileme sürecinde reçetelerin 2014 yılı indirim oranları ile kaydedilebilmesini teminen 2013 yılı (KDV hariç) satış hasılatı bilgilerinizi uygulamadaki Bilgi Güncelleme ekranına giriniz.” denilmektedir.

Medula Eczane Provizyon Sistemi yanı sıra Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden de 2013 yılı hasılat girişlerinin yapılması gerekmekte olup işlem basamakları aşağıda yer almaktadır.

E-İmzası olan eczacılar için;
FarmaInbox programındaki Eczacı Bilgi Sistemi butonuna basılarak pin kodu ile giriş yapılacak,
Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu (EK-5 Formu) doldurularak kaydedilecektir.
Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılarak Vergi Dairesinden onaylatılacaktır.

E-İmzası olmayan eczacılar için;
FarmaInbox programındaki Reçete Tevzi butonuna basılarak SGK Sicil numarası ve şifresi girilecek,
Reçete Tevzi Sistemi içerisindeki EBS butonuna basılarak Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu EK-5" formu doldurulup, kaydedilecektir.
Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılarak Vergi Dairesinden onaylatılacaktır.

EK-5 Formun, EBS'den alınan PDF formatında olması konusunda zorunluk bulunmayıp; manuel olarak doldurulup vergi dairesinden onaylatılan EK-5 Eczane Bilgi Formu da geçerlidir.

Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden 2013 yılı satış hasılatı bilgisi girişi yapmayan eczacılarımızın bu işlemi yapmadan sözleşme alabilmeleri mümkün olamayacaktır.

Bilgilerinizi ve 2013 yılı satış hasılatı bilgilerinin girişlerinin Medula Eczane Provizyon Sistemi ve Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden yapılması hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter