Aile Eczacılığı Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

 

Aile Eczacılığı Komisyonu, 39.Olağan Büyük Kongre kararına dayanılarak Türk Eczacıları Birliği bünyesinde ilk defa bu dönem kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.Komisyon ilk toplantısını Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Ferda Esin İyiel Başkanlığında, eczacı odalarımızın katılımı ile 07.03.2014 (bugün) tarihinde gerçekleştirmiştir. Komisyonda, eczacıların etik dışı uygulamalara mahal verilmeden ticari kaygılardan arındırılmış, almış oldukları eğitimin gerekliliklerini tam ve eksiksiz yerine getirerek, mesleki bilgi ve becerilerini daha aktif kullanacağı, kuralları belirlenmiş yeni bir eczacılık hizmeti modeli tartışılmıştır.Toplantıda ayrıca dünyadaki aile eczacılığı örnekleri değerlendirilerek, modellerin ülkemizde uygulanabilirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Aile Eczacılığının eczacıya, devlete, hastaya ve sağlık sektörüne ne kazandıracağı konusunda komisyon üyelerinin hazırlayacağı etki analiz raporlarının bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine karar verilmiştir.