TEB Merkez Heyeti, Sağlık Bakanı Sn. Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu Makamında Ziyaret Etti

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, II. Başkan Ecz. Arman Üney, Genel Sekreter Uzm. Ecz. Harun Kızılay, Sayman Ecz. İsmail Başdil ve Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ahmet Özçavuşoğlu’ndan oluşan Heyet, eczacıların güncel sorunlarını Sayın Bakan’a iletti.

Heyet, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak tüm çalışmaların tamamlandığını, bir an önce yayımlanması gerektiğini Sayın Bakana iletti.

Heyet ayrıca, Eczacılıkta Uzmanlık Yasa Teklifi’ninTürk Eczacıları Birliği ile görüşülmeden hazırlandığını bildirdi. Teklif ile ilgili olarak alt komisyonda itiraz ve önerilerini iletmelerine rağmen dikkate alınmadığının altını çizen Heyet, teklifte uzmanlık alanlarının 2 adet olarak belirlendiğini, bir tanesinin  çalışmayacağını ve klinik eczacılık ile serbest eczanelerde yapılan hizmetler arasında çatışma yaşanabileceğini bu konuda detaylı bir çalışma ve uzlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, kamuda çalışan eczacılar ile ilgili mutlaka bir iyileştirme yapılması gerektiğine dikkat çeken TEB Merkez Heyeti, kamu hastanelerinde ve TİTCK merkez teşkilatında çalışan eczacılarla ilgili maaş iyileştirmesi yapılması ve bu konuda kanuni bir düzenleme gerektiğini belirtti.

11 Şubat 2014 tarihinde Birliğimize gönderilen Torba Yasa içerisinde bulunan “Ecza depolarına perakende olarak direkt hastalara ilaç satma yetkisi verilmesi çalışması” nın da eczacı camiasında büyük infiale neden olduğunu Sayın Bakan’a ileten Heyet,  ecza depolarına perakende ilaç satış yetkisi vermenin eczacılığa “yeni model getirmek” olduğunu vurgulayarak, eczacıların kaygı ve tepkilerinin bu çalışma ile tekrar en üst seviyeye çıkarıldığını söylediler.

İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczane stok zararlarının önlenebilmesi için 60 günlük fiyat geçiş süresinin ilave edilmesi konusunda henüz bir düzenleme yapılamadığına vurgu yapan TEB Merkez Heyeti, TEB tarafından getirtilen ilaçlar ile ilgili teknik bilgiyi Sayın Bakana sundu. Ayrıca Merkez Heyeti Suriyeli sığınmacıların ilaç tedariki için AFAD ile protokol yapılması konusunda Bakanlık görüşünün AFAD'a iletilmesi konularındaki talep ve görüşlerini Sağlık Bakanı’na ilettiler.

Son derece olumlu bir havada geçen görüşmede Sayın Bakan yönetmeliğin bir an önce yayımlanması konusunda talimat verdi. Ayrıca depolara perakende ilaç satma yetkisi verilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmanın tamamen gündemden kaldırıldığını bildirdi. Kamudaki eczacıların ücretleri ile ilgili olarak ise kısa dönemde bir iyileştirmenin şu aşamada olamayacağını, ancak gündeme alınacağını söyledi. Stok zararı oluşmaması için 60 günlük geçiş önerisi ile ilgili olumlu düşündüklerini, bir önceki EKK'da Sn. Çalışma Bakanı ile kendisinin konuyu gündeme getirdiğini, önümüzdeki süreçte bir sonuca varabileceklerini iletti. Sayın Bakan eczacılıkta uzmanlık yasası teklifi ile ilgili olarak ta görüşleri değerlendireceğini söyledi. Afad konusunda da Bakanlık görüşünün AFAD'a iletilmesi talimatı verdi.

Görüşmeye Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan da katıldı.