Nüfusa Göre Eczane Sayıları Hakkında


39A.00.001186
07.05.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: a)17.07.2013 tarih ve 5838 sayılı yazımız
b)06.08.2013 tarih ve 6083 sayılı yazımız

İlgi'de kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazılarımız ile, 28/01/2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarından yola çıkılarak, ilçelerde eczane başına düşen nüfusun hesaplandığı ve 2012 yılı eczane ve nüfus sayısı baz alınarak bir taslak tablo hazırlandığı bildirilmişti.

Bölge eczacı odalarımız tarafından bölgelerinde bulunan eczane sayılarının bildirilmesi doğrultusunda bir taslak tablo hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığına sunulmuştu.

Tablo, Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki bilgilere göre revize edilmiş olup, ekte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Tablo için tıklayınız.