2014 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeleri Hakkında

09.05.2014
39.A.00.001893


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA 

Bilindiği üzere Sağlık yardımları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla 28.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 10.Ek Protokol Yapılması başlıklı maddesine istinaden uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi amacıyla 21.04.2014 tarihinde anılan Komutanlık ile Birliğimiz arasında Ek Protokol (2014/1) imzalanmıştır.

Protokolün 7.16. "Sözleşmeler her yıl Mayıs ayı içerisinde imzalanarak Kurum Taşra Teşkilatına teslim edilecektir. Mayıs ayının son mesai gününe kadar sözleşmesini yenilemeyen eczacının da mevcut sözleşmesi feshedilmiş sayılır." maddesine istinaden ek protokol hükümlerini içeren 2014 yılı sözleşme formları Birliğimiz tarafından  bastırılmış olup, sözleşme satış fiyatı 50 TL olarak devam edecektir. Sözleşme formları eczacı odalarının talepleri doğrultusunda 09.05.2014 gününden itibaren odalara gönderilmeye başlanacaktır.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Jandarma Genel Komutanlığı Ek Protokolü için tıklayınız.