AİLE ECZACILIĞI KOMİSYONU SONA ERDİ

Türk Eczacıları Birliği Aile Eczacılığı Komisyonu 2.toplantısı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Esin İyiel Başkanlığında 09.05.2014 tarihinde TEB Merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda aile eczacılığının eczaneler üzerinde etki değerlendirmesi konusu görüşüldü.

Aile eczacılığının hangi kriterlere göre belirleneceği, hasta profilleri, eczanelerin fiziki koşulları, eczanelerin maddi ve ticari boyutları gibi faktörler ile sistemin getireceği yeniliklerin ve karşılaşılabilecek zorlukların eksiksiz ve doğru tespit edilmesi gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Aile eczacılarının ticari kaygılardan arındırılmış, verecekleri hizmetlerin ve bilgilerinin karşılığını alabileceği, mesleki doygunluk noktasında bir model oluşturulması ihtiyacı değerlendirildi.