SUT Komisyonu Sona Erdi

GENİŞLETİLMİŞ SUT KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genişletilmiş SUT Komisyonu Toplantısıbugün TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU başkanlığında TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Aynur YILDIZ, TEB Denetleme Kurulu Üyeleri Uzm. Ecz. M. Hakan AKCAN, Ecz. B. Şevket HAMAVİOĞLU ve çeşitli eczacı odalarından toplam 31 yöneticinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda;

*SUT Komisyonu’nun görev ve yetkilerinden,

*12.02.2014 tarihinde gerçekleştirilen SUT Komisyonu toplantısında alınan kararlardan

*İtiraz İnceleme Üst Komisyonu’nda görüşülen dosyalardan, üst komisyona gönderilmesi gereken evraklardan, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından üst komisyona sevk edilen dosya sayılarından,

*Medula Provizyon Sistemi’nden, Sağlık Uygulama Tebliği’nden ve bölgelerarası uygulama farklılarından kaynaklanan sıkıntılardan

*2013/1 Ek protokolü ile dağıtım kapsamına alınan majistral reçetelerle ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılan kesintilerden bahsedildi. Oldukça verimli geçen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.