Homeopathy ve Biotechnology Fuarı Ticari Heyet Organizasyonu Programı Hakkında

39.A.00.002066
26.05.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından iletilen 30.04.2014 tarihli yazı ile,

21-28 Haziran 2014 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile KOSGEB ABD Chicago Eşmer işbirliği ile “ Homeopathy ve Biotechnology Fuarı Ticari Heyet Organizasyonu Programı” gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, konunun meslektaşlarımıza duyurulması istenmektedir.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’nın yazısı ve programın ayrıntıları ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Program için tıklayınız.