Psoderm Merhem Ve Psovate Merhem İsimli Ürünlerin Kısa Ürün Bilgisi Hakkında

39.A.00.002196

03.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından “Psoderm merhem” ve “Psovate merhem” isimli ürünlerin kısa ürün bilgisinin saklama koşullarında yer alan “Psoderm/Psovate seyreltilmemelidir” ibaresine istinaden kesintiler yapıldığı yönünde bildirimler ulaşmakta idi.

Söz konusu ibare Psoderm merhemin kısa ürün bilgisinden 15.04.2014 tarihli Bakanlık Onayı ile, Psovate merhemin kısa ürün bilgisinden de 18.04.2014 tarihli Bakanlık Onayı ile kaldırılmış olup, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız.