Bupropiyon Hcl İsimli Etken Madde İçin Düzenlenecek Raporlar Hakkında

39.A.00.002198
03.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 27.02.2014 tarih ve 1176sayılı yazı ile,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri başlıklı maddenin 1.fıkrası; “….Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.” şeklinde düzenlendiği,

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından; majör depresif bozukluğa ait bir ICD-10 kodu olmaması sebebi ile rapor düzenlenirken hangi ICD-10 kodu ve alt kırılımları ile düzenleneceği ile ilacın major depresif bozukluk tedavisinde kullanıldığının raporun açıklama kısmında yer alıp almaması gerektiği hususlarında tereddütler yaşandığı bildirilmiş olup, uygulama birliğinin sağlanabilmesi adına, konunun Kurum nezdinde değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmişti.

Kurum’dan gelen 20.05.2014 tarih ve 7576982 sayılı yazı ile, Uluslarası bir sistem içinde tanımlanan ICD-10 kodları çalışmalarının Sağlık Bakanlığı kaynaklı olduğu, mevcut ruhsatlı bazı endikasyonlara ait birebir ICD-10 kodu bulunmadığı, bu durumun özellikle psikiyatri alanında mevcut tanılarda görüldüğü,

Bu amaçla özellikle psikiyatri alanındaki ICD-10 kodlarının Sağlık Bakanlığı ve ilgili hekim görüşleri alınarak düzenlendiği, çelişkili durumların tedaviyi engellememesi amacıyla antidepresan ve antiepileptik grubu ilaçlarda, ICD-10 kodları ile bu tanılarda kullanılacak ilaçların belirlendiği ve birebir tanı uyumu aranmamasına yönelik olacak şekilde duyuru ile mevzuat düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, söz konusu etkin maddeli ilacın diğer ilaçlardan farklı olarak Kurumca sadece majör depresyon endikasyonunda ödenmesi sebebi ile, ilaç raporlarında majör depresif bozukluk tedavisinde kullanıldığına dair bir açıklama bulunmasının gerektiği bildirilmektedir.

Kurum’dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız.