Hastane Malıdır, Satılamaz İbareli Ürünler Hakkında


39.A.00.002602
15.07.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 30.06.2014 tarih ve 160452 sayılı yazı ile,

Ülkemizde faaliyet gösteren ecza depolarının, 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”, 24/09/2008 tarihli ve 27007 sayılı, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı, 04/04/2014 tarihli ve 28254 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ve “ Beşeri Tıbbi Ürünler İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuz Taslağı” olarak isimlendirilen 22/10/1999 tarihli ve 48196 sayılı Genelge eki “İlaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu” doğrultusunda ruhsatlandırıldığı ve taraflarınca denetiminin gerçekleştirildiği,

Son zamanlarda ulaşan şikayetlerde ve ecza deposu denetimlerinde, dış ambalajı üzerinde “Hastane Malıdır, Satılamaz” ibareli ilaçların hastane dışında piyasada bulunduğu ve ihraç edildiğinin tespit edildiği belirtilmekte olup,

Söz konusu ibareli ürünlerin amaç dışı kullanımı halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacağının ilgililere duyurulması istenmektedir.

Kurum’un yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız.