İş Bankası Provizyon Sisteminde Yapılacak Olan Değişiklik Hakkında

Türkiye İş Bankası tarafından Birliğimize yapılan bilgilendirme ile,

İş Bankası sağlık yardımlarından yararlanan hak sahiplerinin reçetelerine ilişkin işlemlerin ve ödemelerin gerçekleştirildiği Provizyon Sistemine ait hizmetin 21 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Softtech Garage firması tarafından sağlanacağı bildirilmiştir.

Uygulamaya geçiş aşamasında veri aktarımı yapılması gerektiğinden sistem 18 Temmuz 2014 tarihinde saat 18:00’den sonra ve 19-20 Temmuz 2014 tarihlerinde kullanılamayacaktır.

Provizyon sistemine ilk girişin mevcut uygulamada olduğu gibi http://saglik.isbank.com.tr/eczane/ linki üzerinden “12345678” şifresi kullanılmak suretiyle yapılacak olup;

Yeni uygulamaya ilave edilen fonksiyonlara aşağıda yer verildiği belirtilmektedir.

·Reçeteler sisteme girilirken ekranda yer alan “Tanı” alanı, doldurulması zorunlu alan haline getirilmiştir.

·Yeni uygulama, Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası ile entegre hale getirileceğinden “Doktor Diploma No” alanına gerçek verinin girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, oluşturulan provizyonlara ait reçeteler iade edilecektir.

·Rapor Giriş ekranından tarafınızca tanımlaması yapılan sürekli ilaç kullanımına ilişkin raporlar sisteme imaj olarak eklenerek onay alınmak üzere Birimimize iletilecek, Birimimizce rapor aslı beklenmeksizin onay işlemi gerçekleştirilecektir. Rapor asılları ise daha sonra reçete paketleri ile gönderilebilecektir.

Softtech Garage Çağrı Merkezi 0 312 297 15 15

Softech Garage E-Posta Adresi: cagrimerkezi@softtechgarage.com

Bilgi edinilmesi rica olunur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ