Metilfenidat HCL İçeren İlaçlar Hakkında 2014/9 Sayılı Genelge

39.A.00.004009
03.11.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 2014/9 sayılı Genelge ile Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. AŞ. Adına ithal ruhsatlı olan, formülleri ve kontrole tabi madde olan Metilfenidat HCL isimli etken maddeyi içermeleri nedeniyle Medikinet isimli ilacın formlarının "Kırmızı Reçete ile Verilecek İlaçlar" kapsamına alındığı; müstahzarların sadece çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri tarafından kırmızı reçete edilebileceği belirtildiği; kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozların ne şekilde olduğu;

Diğer taraftan aynı kırmızı reçeteye iki aylık doz olarak,

• Medikinet Retard Kapsül formlarının toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve 30 tabletlik ambalaj şekli için toplam dört kutu, 50 tabletlik ambalaj şekli için toplam iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebileceği;

• Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCL içeren ilaçların (konvansiyonel tabletler) ve uzun etkili Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamının 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için dört kutu; 50 kapsüllük ambalaj şekillerinin iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebildiği;

• Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCL içeren ilaçların (konvansiyonel tabletlerin) farklı formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamının 30 tabletlik ambalaj şekilleri için 12 Kutuyu; 50 tabletlik ambalaj şekilleri için 6 kutuyu geçmeyecek şekilde reçete edilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Genelge için tıklayınız.