TEB Gençlik Komisyonu Seçimleri Hakkında

Eczacılık fakültesi öğrencilerinin bir araya gelebileceği, birlikte çalışabileceği ve ülkemizin hatta dünyanın her yanından değişik düşünce ve kültürlerin bir arada tartışılabileceği bir zemin yaratmak fikriyle yola çıkılarak Birliğimiz bünyesinde kurulan, sizlerin desteği ile birçok başarılı projeye imza atan Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu'nun 2014-2015 dönemi üst komisyon oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. 

Önümüzdeki süreçte, Eczacılık Fakülteleri bünyesinde yapılacak seçimler sonucunda belirlenen 2 öğrencinin Birliğimize davet edilerek kendilerinden 2014-2015 dönemi TEB Gençlik Komisyonu yıllık proje taslaklarını sunmaları talep edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ