İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu Taslak Metni Hakkında

İlgi: 21.08.2014 tarihli ve 3075 sayılı bölge eczacı odası yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu taslak metni Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiş ve kılavuz taslağı metni hakkında, Birliğimiz tarafından Kuruma sunulacak görüş dosyası kapsamında değerlendirilmek üzere Odalarımızın görüş ve önerileri talep edilmişti.

Söz konusu Kılavuz taslağı ile ilgili görüşlerin Birliğimize son teslim tarihi uzatılmış olup, 31 Ekim 2014 Cuma gününe kadar Bölge Eczacı Odalarından ve aşağıda isimleri bulunan Eczacılık Fakültelerinden yeniden görüş istenmiştir.

Görüş İstenen Fakülteler:

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İstanbul Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dicle Üniversitesi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Trakya Ünivesitesi Eczacılık Fakültesi

Bilgilerinize sunulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu Taslak Metni için tıklayınız.