Yurtdışından İlaç Temini Yetkisi Verilen Tedarikçiler Konusunda TİTCK'ya Açtığımız Dava Sonuçlandı

39.A.00.003215
16.07.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Türkiye’de ruhsatlı olmayan; ülkemizde ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle yeterli miktarlarda ithalatı veya üretimi yapılmayan ilaçlar 1996 yılından beri, Sağlık Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulmuş olan Yurtdışından İlaç Temin Birimi (İktisadi İşletme) tarafından temin edilerek hastalara ulaştırılmaktadır.

Ancak 2013 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yasal mevzuata aykırı bir şekilde Türk Eczacıları Birliği dışında 22 ecza deposuna ruhsatı olmayan ya da piyasada bulunmayan ilaçları yurtdışından getirtme yetkisi vermiştir. Konu hakkında ilgili Kurum ile gerek yazılı gerek sözlü birçok kez iletişime geçilmiş olmasına rağmen sonuç alınamaması sebebiyle Birliğimiz tarafından Kuruma açılan dava sonuçlanmış ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay 15. Daire Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

Mahkeme kararı için tıklayınız.