SGK Sözleşmesi Yenileme İşlemleri Hakkında

39.A.00.002015-3632
11.08.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 01.02.2012 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolü”n 9.1 maddesi uyarınca mevcut Protokolün yürürlük süresi 01.07.2015 tarihi itibari ile sona ermiş ve 30.06.2015 tarihinde bir ek Protokol imzalanarak Protokolün geçerliliği mevcut hükümleri ile birlikte 01.10.2015 tarihine kadar uzatılmıştır

Ancak Mevcut protokolün 7. 1.maddesi "Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir…" şeklinde düzenlenmiştir

Kurum ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamamış olmasından dolayı, Kuruma resmi yazı yazılarak eczanelerimizin sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 30.09.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ertelenmesi talep edilmiş ve talebimin uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.

Bununla birlikte 01/04/2015 tarihinden bu yana esas alınan satış hasılatlarının doğruluğunun Kurum taşra teşkilatınca kontrol edilebilmesi için gerekli belgenin sözleşmeli eczanelerce Kurum taşra teşkilatına gönderilmesinin sağlanması ve iskonto oranı değişen/yanlış belirlenen eczaneler nedeniyle oluşabilecek yersiz ödemeleri bertaraf edecek şekilde Kurum taşra teşkilatınca gerekli işlemlerin yapılabilmesi hususlarının uygun görüldüğü,

Bu itibarla, Kuruma 01/04/2015 tarihine kadar beyan edilen 2014 yılı KDV hariç satış hasılatlarının Kurum taşra teşkilatı tarafından kontrol edilebilmesi için, Protokolün Ek-5 numaralı ekinde örneği yer alan 2014 yılı KDV hariç satış hasılatlarını gösteren formun bağlı bulunulan vergi dairesinden onaylı şekilde temin edilerek 17/08/2015 tarihine kadar sözleşme işlemlerini yürüten ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezine teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir

Bilgilerinizi ve ilgili hususların tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Dr. Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.