TEB Yardımlaşma Sandığı Stok Düzenleme Hakkı ve Eczane Tabelası Kredileri Hakkında

40.A.006019
03.11.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulumuz, üyelerimizin güncel gereksinimlerine katkı sağlamak amacıyla 6736 sayılı kanunla düzenlenen Eczaneler için Stok Düzenleme hakkı ve standart tabelaya geçiş amaçlı kullanabilecek krediler açılması konusunda gerekli çalışmayı tamamlamıştır.

Buna göre İş Bankası aracılığıyla kullanılabilecek her iki kredi için aylık %0,99 oranı uygulanacaktır. Üyelerimiz bu kredilerden 6736 sayılı kanun gereği Stok Düzenleme hakkı kapsamında düzenleyecekleri fatura veya standart tabelaya geçiş amacıyla yaptırdıkları tabelanın faturası baz alınarak ekteki tabloda belirtilen limitlerde kredi kullanabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL
Sayman

Kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.