DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN


DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dünyada 21 Aralık 1844 yılında başlayan, ülkemizde de 1970’lerin sonundan beri kendi ekonomik dayanışma örgütleri olarak kooperatifleri yaratmış ve yaşatmış olan tüm eczacılarımızın ve eczacı kooperatifleri yöneticilerimizin 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyoruz.

Sağlığı sadece kâra tahvil eden üretim ve dağıtım tekellerine karşı kendi öz örgütlülüğümüzü, birlikteliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek; geleceğimizi kazanmak zorundayız.

Gönüllü örgütlenme biçimine dayanan Eczacı Kooperatifleri, mesleki dayanışmanın sembollerinden bir tanesi ve vazgeçilmezidir. Küresel ilaç şirketlerinin pazarın birinci aktörü olduğu, dağıtım kanallarının gittikçe tekelde toplanmaya başladığı günümüzde, eczacıların ilaç alım koşullarını iyileştirecek, dayanışmayı sağlayacak örgütler, eczacı kooperatiflerimizdir.

Dayanışma örgütlerimiz olan eczacı kooperatiflerimizin sadece ilaç tedariki hizmeti ile sınırlı değil, ilaç ve eczacılık alanında öncü roller üstlenerek girişimci ve eczacılara ufuk açan yapılar haline gelmesi hepimizin ana hedefi olmalıdır.

Kooperatiflerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışmalıyız.

İnanıyoruz ki ancak o zaman Işık Boyacıgiller, Neşe Gülersoylar, Naci Doğanlar rahat uyuyacaktır.

Türk Eczacıları Birliği olarak ecza kooperatiflerimizin yönetici ve üyelerinin Dünya Kooperatifçilik Günü’nü bir kez daha kutluyor, 2017 yılının Türkiye Kooperatifçilik yılı olmasını temenni ediyor, tüm üyelerimizi kooperatiflerimizin yanında yer almaya, onları aktif desteklemeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ